περισσότερα από 33 χρόνια φροντίζουμε για εσάς

Οικονομικά Στοιχεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Στοιχεία Εταιρείας
EΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΦΟΙ Καλογρίδη ΑΕ
ΑΦΜ:  094412448
ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Γρ. Λαμπράκη 614 – Κερατσίνι
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  
210 4001127 – 210 4324980
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: www.kalogridis-shop.gr
E-MAIL: info@kalogridissa.gr
Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί
ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2013

ΑΦΟΙ ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ_ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_2014